vše na nových stránkách

určeno pouze pro sběratele

nikoho tímto nenapadáme a nic nepropagujeme

 

www.pohotovostni-utvar-vb.cz

 

Historie naší policie

za podpory ministra Milana Chovance a poslance Romana Váni, kteří mi udělili záštitu na tuto akci ... děkuji

 

zlatá puška

sponzor akce

Moravské setkání vozidel RVHP

z leva: PhDr. Petr Sokol, poslanec Zdeněk Ondráček, poslanec Roman Váňa a moje maličkost

 

Historie četnictva - SNB - policie

 

V této rubrice naleznete historii našeho četnictva - veřejné bezpečnosti - policie.

 

Československé četnictvo

Četnictvo předválečné Československé republiky bylo vojensky organizovaným bezpečnostním sborem, který podle platných zákonných předpisů a podle nařízení příslušných státních orgánů udržoval veřejný pořádek a bezpečnost na celém území ČSR (s působností mimo obvody měst, kde vykonávala pořádkovou službu městská a státní policie).

Územní působnost

Četnictvo řídil Úřad generálního velitelství četnictva, správně spadalo pod ministerstvo vnitra. Jeho postavení bylo upraveno zákonem č. 299/1920 Sb. z. a n. novelizovaným roku 1928. V každém sídle zemského úřadu působila zemská četnická velitelství (ZČV). Po správní reformě roku 1927 to byla tato:

  • ZČV 1 - Praha
  • ZČV 2 - Brno
  • ZČV 3 - Bratislava
  • ZČV 4 - Užhorod

Pod tato velitelství spadala okresní četnická velitelství, kterým podléhalo vždy několik četnických stanic. Stanice byly nejnižším článkem v organizaci čs. četnictva a zahrnovaly zpravidla katastry 4 - 5 obcí. Zde vykonávaly četnické hlídky pravidelnou pochůzkovou činnost, která byla společně s dokonalou znalostí místních poměrů zárukou zachování bezpečnosti na území obvodu. Na jednotlivých stanicích byla vedena evidence hledaných osob z obvodu stanice a rovněž evidence rejstříku trestů všech osob narozených v dotyčném obvodu.

Činnost

Veškeré objasňování zločinů, zadržování pachatelů a pátrání po odcizených věcech bylo v kompetenci místních četnických stanic. Pro usnadnění vyšetřování těžších zločinů a komplikovanějších kriminálních případů bylo v lednu 1928 zřízeno 40 specializovaných pátracích stanic, v rámci kterých působili odborníci z různých oborů kriminalistiky. Rozvoj motorizace si vynutil od roku 1935 zřizování četnických silničních kontrolních stanic. Od roku 1935 také fungovaly četnické letecké hlídky, jejichž zřízení bylo iniciováno špionážními přelety čs. hranic německými a maďarskými letadly, kterých po roce 1933 stále přibývalo.

Četnické pohotovostní oddíly

Po převzetí moci nacisty v sousedním Německu došlo také ke zřízení četnických pohotovostních oddílů, jejichž činnost se později rozrostla i na Moravu, Slovensko a Podkarpadskou Rus. Jejich úkolem byla preventivní pochůzková činnost zpravidla v blízkosti státní hranice. Silné četnické hlídky v oblastech s převahou německého obyvatelstva demonstrovaly čs. státní suverenitu, měly omezit ilegální překračování čs. státních hranic a byly mimo jiné i morální podporou pro české menšinové obyvatelstvo. V roce 1937 byly tyto jednotky začleněny do struktur Sráže obrany státu a dovyzbrojeny lehkými kulomety vz.26. V nesčetných ozbrojených pohraničních střetech s německými, polskými a maďarskými teroristy zahynulo v období září 1938 až březen 1939 přes třicet příslušníků čs. četnictva.

Četníci

Služba v četnickém sboru byla prestižní záležitostí. Pro přijímání nováčků byla stanovena přísná kritéria a přednostně byli přijímáni délesloužící armádní poddůstojníci. Velký důraz byl kladen na chování a celkové vystupování. Pro příslušníky četnictva platila různá omezení, např. povolení k sňatku až po odsloužení čtyř let ve sboru, od roku 1927 zákaz činnosti v politických stranách a zbavení volebního práva z důvodu ovlivňování a využívání bezpečnostního aparátu některou z politických stran.

Činnost četnictva od roku 1939

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se četnictvo stalo součástí okupační správy. Až na nemnoho kariéristických jedinců se příslušníci čs. četnictva zapojili buď do odboje, nebo vykonávali službu formou pasivní rezistence. V květnu 1945 se stali velmi významnou složkou květnové povstání. Po osvobození se četnictvo transformovalo do Sboru národní bezpečnosti, ve kterém měla stále větší vliv KSČ, která tento sbor do roku 1948 ovládla zcela.

             

         

                   ... uniforma SNB 40 léta 20.stol. ...

Vznik Sboru národní bezpečnosti

O založení SNB bylo rozhodnuto v košické vládě 17.dubna 1945, kdy se projednávaly otázky budoucí organizace bezpečnostních složek v osvobozeném Československu. Komunisté prosadili budoucí zrušení četnictva a celého policejního aparátu a jeho nahrazení jednotnou organizací – Sborem národní bezpečnosti.

 

Sbor národní bezpečnosti (zkratka SNB, hovorově esenbáci, slovensky Zbor národnej bezpečnosti, ZNB). SNB vykonávala jednak činnosti, které v demokratických státech obvykle vykonává policie – jimi byla pověřena složka nazývaná Veřejná bezpečnost Sboru národní bezpečnosti (VB), a pak činnosti zpravodajské, zaměřené na boj proti „vnitřnímu“ a „vnějšímu“ nepříteli – tyto činnosti konala nStátní bezpečnost (StB)

 

Veřejná bezpečnost (zkráceně označovaná jako VB, slovensky Verejná bezpečnosť, VB) byla složka Sboru národní bezpečnosti, která vykonávala činnosti, které v demokratických státech obvykle vykonává policie.

 

... uniforma SNB 60 léta 20.stol./ auto VB Volha a moto VB tzv. nanuk ...

... motorizovaný příslušník VB - 60.léta ...

=============================================

... veřejná bezpečnost v Bratislavě - LADA VB ...

... příslušníci VB v akci - 80.léta ...

 

                                                                        

... služební vozidlo veřejné bezpečnosti 80 léta 20.stol. škoda 120 ...

 

                                                                      

                                                                        ... policie ČR současnost ...

======================================================

-rubrika založena 7.4.2012

... vkládány články z volně dostupných zdrojů (internet, tisk) ...

Jakýkoliv článek, odkaz nebo nápad od Vás bude vítán -včetně fotek a po konzultaci vložen.

 

http://www.policie-cz.eu/historie.htm

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode